Меню
Профил
Език

Категории

Условия за ползване

Условия за ползване:

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.kosaistil.bg

 

                                               ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„КОСА И СТИЛ-Козметикс” ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия  , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 201337876, тел.: 0898 94 00 10, e-mail: sales@kosaistil.bg


Kosaistil.bg(www.kosaistil.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „КОСА И СТИЛ-Козметикс” ООД - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

„Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

„Профил” е обособена част от www.kosaistil.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Kosaistil.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.kosaistil.bg, да променя паролата си за достъп.

„Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.kosaistil.bg стоки.

„Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

„Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

„Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „КОСА И СТИЛ-Козметикс” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 201337876 (наричан по-долу Kosaistil.bg) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.kosaistil.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.kosaistil.bg електронен магазин, стоки.


Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на Kosaistil.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.kosaistil.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Kosaistil.bg. При извършване на промени в Общите условия, Kosaistil.bg се задължава да публикува новите Общи условия в www.kosaistil.bg и да напише датата, на която са актуализирани. Kosaistil.bg съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

                                                             ПРЕДМЕТ

Kosaistil.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.kosaistil.bg и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

                                                 ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Kosaistil.bg има право да събира и използва информация за своите клиенти, след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Kosaistil.bg е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Kosaistil.bg се задължава да съхранява и да не разпространява данните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка с клиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. Kosaistil.bg гарантира, че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са упълномощени за това и в други предвидени от закона случаи.
Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата данни на Kosaistil.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.

                                                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

Kosaistil.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.
Kosaistil.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

                                                    ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Kosaistil.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Kosaistil.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Kosaistil.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.Възможни са разлики в цените, наличностите и продуктите на сайта и в магазина.

                                                   ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.При поръчка потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може поръчката да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка, или публикуването на грешна, невярна или неточна информация, невзети, отказани или върнати без обективна причина предишни поръчки необвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

                                                        КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В дясната странична лента на страницата ще видите виртоална снимка на количка „Количка” под нея ще видите броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „Показване на количката” влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да натиснете бутон "Изтриване на продукт от количката" който се намира срещу всеки един продукт. Избирате адрес за доставка от меню в дясно „избери адрес за доставка”. Оставете ни съобщение, ако желаете:” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Потвърждение на поръчката”.

                                                          ДОСТАВКА

Всички продукти и артикули изложени в онлайн магазин Kosaistil.bg се доставят с куриерска фирма "Спиди"  до всички населени места на територията на Република България.

При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на Kosaistil.bg за потвърждаване на поръчката. При поръчка над 79.00 лева- доставката е безплатна, при поръчки под 79.00лева доставката е 3.90 лева до офис на Спиди и 5.90 лева до ваш посочен адрес . Всякаква информация, клиентът може да получи на телефон

0898 94 00 10 или на e-mail адрес: sales@kosaistil.bg

Дължимата сума за поръчката и куриерската услуга се заплаща на куриера, извършващ доставката на адрес или при получаване в офис. При заплащането се използва Пощенски паричен превод - ППП. Клиента получава фискален бон от куриера ( Спиди ) като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на закона за пощенските услуги. Клиента запазва фискалният документ , който замества касовата бележка в доказателство за извършеното плащане.


Он-лайн магазин Коса и Стил инкасира плащания в брой чрез услугата Пощенски паричен превод - ППП. Съгласно чл.3 от наредба Н-18 на НАП, по този начин вашата касова бележка ще бъде издадена от куриерската  фирма доставила поръчката.


За да получите документ за покупката , моля, изискайте разпечатка за Пощенски паричен превод (ППП) от куриера. Съгласно чл.3 ал.1 от Наредба от ЗДДС и договор на НП с ППП с лицензиран пощенски оператор, сумите получаваме по банкова сметка на фирмата. 

Считано от 01.11.18 куриерска фирма Спиди  въвежда добавка за доставка на пратки до адрес в събота в допълнителен размер от 3 лв.Добавката ще се прилага само до адрес на получателя.

                                                  СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 1 до 5 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.
Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на Kosaistil.bg.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, Kosaistil.bg ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на Kosaistil.bg, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

                                             ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Kosaistil.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

                         ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай Kosaistil.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

5. Kosaistil.bg си запазва право да откаже да изпрати поръчка в случай, че клиента има една или повече върнати, не взети или отказани поръчки.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

                                                   ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до Kosaistil.bg и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка.
При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

                                                        ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

                                            ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в Kosaistil.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки са придружени от необходимите документи с информация за срока.